top of page

Maanpuolustuskurssiyhdistys ry

Maanpuolustuskurssiyhdistykseen voivat kuulua kaikki valtakunnallisen maanpuolustuskurssin käyneet. Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 19.5.1961. Jäsenmäärä on noin 5200 henkeä.

 

Yhteisöjäseneksi voivat liittyä alueellisen maanpuolustuskurssin suorittaneiden perustamat alueelliset rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistykseen kuuluu 14 alueellista maanpuolustuskurssiyhdistystä. 

 

Yhdistys tukee valtakunnallisen maanpuolustuskurssin käyneiden jäsentensä mahdollisuutta osallistua turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja ylläpitää tietoisuuttaan ajankohtaisimmista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä kokonaisturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi tavoitteena on yhteistoiminnan edistäminen jäsenistön ja eri alojen kokonaisturvallisuuteen osallistuvien tahojen välillä.

 

bottom of page