top of page

Apurahat

 

Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallinnoimiksi on annettu Päiviö Hetemäen Tunnustuspalkinto maanpuolustuksen edistämisestä -rahasto ja Nils Eduard von Veh’n rahasto. Yhdistyksen hallitus päättää vuosittain apurahoina ja tunnustuspalkintoina  jaettavan euromäärän. Päätös myönnettävistä apurahoista tehdään yleensä syyskuussa ja ne jaetaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Rahastojen sääntöjen mukaiset jakoperusteet ovat seuraavat:
Päiviö Hetemäen tunnustuspalkinto maanpuolustuksen edistämisestä- rahaston tarkoituksena on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritetusta ansiokasta kehitystyötä sekä tukea valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.


Tarkoituksen toteuttamiseksi rahasto voi muun muassa:
- antaa vuosittain tunnustuspalkintoja sellaisille henkilöille, jotka kokonaisturvallisuuden eri aloilla ovat suorittaneet merkittäväksi arvostettua tutkimus-, koulutus- tai muuta työtä
- jakaa matka- ym. apurahoja kokonaisturvallisuuden eri alojen valmistelujen ja koulutuksen yms. edistämiseksi tai
-tukee muulla tavoin kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiuden lisäämistä.

Nils Eduard von Veh'n rahaston tarkoituksen on tukea suomalaisen yleisesikuntaupseerien koulutusta.


Tarkoituksen toteuttamiseksi rahasto myöntää stipendejä yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneille upseereille jatko-opintoja varten niin kotimaassa kuin ulkomailla tai matka-apurahoja ulkomaitten puolustusvoimiin tai aseteknologiaan tutustumista varten.

Apurahojen hakemisesta ja tunnustuspalkintojen esittämisestä saa lisätietoja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen asiamieheltä maanpuolustuskurssiyhdistys@gmail.com 

bottom of page